مشارکت کنندگان کتاب

نویسندگان

زهرا فلسفیPhoto of Zahra

دانشگاه ایالتی آیوا

زهرا فلسفی در حال اتمام مدرک کارشناسی ارشد خود برای بهار 2024 است. او دارای لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت از دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی است. او دریافت کننده کمک آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی وقف شده Agatha Huepenbecker Burnet در موزه پارچه و لباس دانشگاه ایالتی آیوا بوده است. علایق تحقیقاتی او شامل طراحی، لباس سنتی و تلاقی بین عملکرد، سبک و محصولات پوشاک است.

 

کلی ال. ردی-بستPhoto of Kelly

دانشگاه ایالتی آیوا

دکتر کلی ال. ردی-بست، استاد پوشاک، تجارت در دانشگاه ایالتی آیوا (ایالات متحده آمریکا) و سرپرست و مدیر موزه پارچه و لباس دانشگاه ایالتی آیوا است. او در تحقیقات خود به بررسی روابط متقابل لباس، هویت، مصرف، مقررات و سیستم مد می پردازد. همه کارهای او ریشه در لنز عدالت اجتماعی دارد. او کلاس هایی را در سراسر برنامه درسی پوشاک در طراحی، توسعه محصول، تجارت، فرهنگ و تاریخ تدریس کرده است.

 

مشارکت کننده

ابی کی. الدر

دانشگاه ایالتی آیوا

ابی کی. الدر، کتابدار دسترسی آزاد و ارتباطات علمی دانشگاه ایالتی آیوا است. او از نویسندگانی که کتاب‌های درسی باز و سایر منابع آموزشی آزاد (OER) را در ایالت آیوا تهیه می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Qashqai Traditional Dress: An Oral History Project Copyright © 2024 by Zahra Falsafi and Kelly L. Reddy-Best is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.