حق چاپ و به روز رسانی

حق چاپ

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License

“لباس سنتی قشقایی: پروژه تاریخ شفاهی” اثر زهرا فلسفی و کلی ال. ردی-بست تحت مجوزCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License است، مگر در مواردی که غیر از این ذکر شده باشد.

عکس‌های استفاده‌شده در این کتاب از این مجوز مستثنی شده‌اند و متعلق به پدیدآورندگان آن‌ها می‌باشد، تمامی حقوق محفوظ است.

به روز رسانی ها

آخرین به روز رسانی کتاب در مارس 2024.

نقل قول

فلسفی، زهرا، و ردی-بست، کلی ال. 2024. لباس سنتی قشقایی: پروژه تاریخ شفاهی. ایمز، آیوا: انتشارات دیجیتال دانشگاه ایالتی آیوا. https://doi.org/10.31274/isudp.2024.150

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Qashqai Traditional Dress: An Oral History Project Copyright © 2024 by Zahra Falsafi and Kelly L. Reddy-Best is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.